Páxina:  1  2  ()

Encerado dixital interactivo

Uso do equipamento Abalar e TIC

Caderno dixital do profesorado


Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Aquí temos un resumo do previsto/acontecido en cada sesión. Endexamais as notas que os/as compañeiros/as achegáronme das súas exposicións.
Neste curso trataremos de introducirvos no funcionamento básico do aula virtual do IES A Xunqueira 2
Q
ue é?
Q
ue posibilidades nos ofrece?
Como podemos traballar con ela?...

Páxina:  1  2  ()