Actividade fora de liña

Sirve para gardar cualificacións ou comentarios sobre traballos que o alumnado entrega en man. Os traballos non se entregan a través de Moodle.