Neste curso tentaremos que o alumnado busque na cultura popular xogos que foron quedando no olvido.