Materiais didácticos da materia empregados na aula. Especialmente, presentacións da pizarra dixital.

Materiais didácticos da materia empregados na aula. Especialmente, presentacións da pizarra dixital.

Materiais didácticos da materia empregados na aula. Especialmente, presentacións da pizarra dixital.

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato utilizados no bacharelato a distancia impartido no IES San Clemente.