Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Materiais de Química de 2º de bacharelato utilizados no bacharelato a distancia impartido no IES San Clemente.

Aprende química con facilidad