Presentación das actividades do departamento de Educación Física

Curso para un acercamento do alumnado de 1º e 2º da ESO ó quentamento deportivo como base para unha práctica deportiva sana e segura.
Neste curso tentaremos que o alumnado busque na cultura popular xogos que foron quedando no olvido.

Curso de Volei para o 2º Curso da ESO