Curso-exemplo para a realización das tarefas do curso Ferramentas TIC (Parte 2)