Materiales e exercicios dos alumnos de 3º Diversificación do Ies a Xunqueira I. Curso 2012-13