Curso para o grupo Diversificación 3º, 3º trimestre curso 2010-11