Ferramentas recopiladas pola nosa Orientadora, Mercedes, nas Xornadas de Escolarización de alumnado inmigrante.