Tecnoloxía

Tarefa de 3ºPDC

 Choiva ácida

Autor: Juan Manuel Fandiño Barros

E-mail: Jfandino@edu.xunta.es

Área: Tecnoloxías

Nivel: 3º PDC

O satélite Envisat (da Axencia Espacial Europea) detectou a principios do 2005 unha elevada concentración de óxidos de nitróxeno
na atmosfera sobre a serra do Courel. Sábese que estes en contacto coa auga producen ácido nítrico, co conseguinte risco de
choiva ácida. A consellería de medio ambiente contratouvos para que busquedes as causas e propoñades soluciuóns.

ESCENARIO:
TAREFA:

1º)Busca e imprime un mapa de Galiza,ubicando a Serra do Courel

2º)Busca notas de prensa relacionadas coa notícia. Hai algunha pista?

3º)En que tipo de centrais estás pensando?

4º)Para qué se utilizan esas centrais?
Son todas iguais?

5º)Qué gases emiten esas centrais?
Hai algunha relación co "caso da papuxa"?

6º)Busca a ubicación desas centrais en Galiza e en España.
Imprime un mapa da península coa ubicación das centrais e marca tí a situación do Courel.

7º)Busca alternativa a esas centrais.

RECURSOS:

Buscas na Internet, libro de texto e biblioteca de aula

Mapa de Galicia http://www.xunta.es/galicia2004/es/01_01.htm
Nota de prensa
http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=5189&soportal=ningun
Información centrais térmicas
http://www.institucio.org/mestral/tecnotreball/centraterm.htm
Centair térmicas de Galiza
http://www.greenpeace.org/espana/reports/as-centrais-termicas-en-galici
Centrais térmicas de España
http://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/mapas/centralestermicas.htm
Enerxías renovabeis
http://www.inega.es/erg/ergg.html

PRODUTO:

a)Documento aportando as causas da concentración de

óxidos de nitróxeno, acompañados de mapas orientativos.

b)Documento aportando tres solucións distintas.

Tarefas 3ºPDC

 

 Imagen
                                             O CASO DA PAPUXA CABECINEGRA

Autor: Juan Manuel Fandiño Barros

E-mail: Jfandino@edu.xunta.es

Área: Tecnoloxías

Nivel: 3ºPDC

ESCENARIO:

Sodes un grupo de rapaces ós que vos gusta a natureza. O outro día avistastes un paxaro e, ó tratar de identificalo co "Manual de las aves de España y europa" do ano 1981 atopastesvos cun problema. A guía non a ubicaba en galicia, senón máis ó sur. Alguén dixo algo de que en Portosín pescaran unha "anchova" e que nunca tal cousa se vira. He aquí un problema a resolver polos tres investigadores.

TAREFA:

Fase receptiva:
a)Observa a foto da "papuxa cabecinegra" e gardaa nos teus arquivos.
b)Cal é o seu nome científico? E o seu nome en castelán?.
c)Busca mapas de distribución actualizados.

Fase elaborativa:
d)Ordena a información anterior nun documento explicando a súa expansión territorial.

Fase resolutiva:
e)Ocórrenseche algunhas teorías para explicar isto?

Fase creativa:
f)Hai outras aves en expansión en Galicia?corvo cereixeiro, rola turca, picaxuncos...Cal é o seu nome científico?e en castelán?
g)Busca mapas de distribución do corvo cereixeiro e factores que afectan ó seu patrón de distribución.
h)Resume a expansión da rola turca e consigue mapas da súa distribución.
i)Resume os factores que afectan á distribución do "picaxuncos"

Fase comunicativa:
Qué está a sucader con distintas especies de aves en Galicia?Qué puntos teñen en común?

Fase práctica:
Aplica o procedemento utilizado e os coñecementos adquiridos para explicar o caso da anchova de Portosín

RECURSOS:

Buscas en internet e na biblioteca.

Foto da papuxa cabecinegra http://www.costameiga.com/semana/displayimage.php?album=6&pos=15
Distribución da papuxa cabecinegra http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/vertebrados_aves/pdf/ver302.pdf
Distribución da papuxa cabecinegra http://161.111.161.171/Atlas/Index.html
Cronoloxía da expansión http://www.sgosgo.org/archivos/valdelemos2004.pdf
Outras aves en expansión http://www.rios-galegos.com/vidario4.htm
Distribución e factores do corvo cereixeiro http://www.vertebradosibericos.org/aves/distribucion/cormondi.html
Distribución e factores da rola turca http://pt.wikipedia.org/wiki/Rola-turca
Distribución e factores da rola turca http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_aves_reproductoras/pdf/tortola_turca.pdf
Picaxuncos.Factores que afectan á súa expansión. http://www.pajaricos.es/mas/masbuitron.htm
Anchova(Pomatomus Saltatrix) http://es.geocities.com/cdpescapilas/especies_anchova.htm
Anchova (Anjova, golfar) http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=34&idNoticia=781
Anchova http://pescasub.com/content/view/162/1/

PRODUTO:

a)Documento de Word coa foto da "sylvia melanocephala", a súa área de distribución e a súa expansión.
b)Documento de Word sobre a "streptopelia decaocto", "corvus monedula" e "cisticola juncidis", indicando os factores que afectan á súa expansión e a súa área de distribución.
c)Conclusións sobre as condicións ambientais da ría de Noia

ENERXÍAS ALTERNATIVAS

No departamento de tecnoloxía somos firmes defensores das enerxías alternativas.

 Sequeres saber algo máis da enerxía eólica

 

 

Distribuir contido