HORARIO DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS DE 2º DE BACHARELATO