REPARTO de MÁSCARAS GRATUITAS para ALUMNADO da ESO

REPARTO da MÁSCARAS GRATUITAS para ALUMNADO da ESO que tiveron VALE de axuda de MATERIAL ESCOLAR neste curso e SOLICITUDES de MÁSCARAS.

* MÁSCARAS GRATUITAS para o alumnado que dispoñen de VALE DE AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR no presente curso.

   Poden recoller as máscaras o pai/nai/titor no instituto.

* Tamén poden SOLICITAR as MÁSCARAS o alumnado que cumpra algunha das seguintes condicións:

    - Pertencer a unha familia con renda per càpita igual/inferior a 6000 €.

    - alumnado matriculado en educación especial.

    - alumnado baixo tutela ou garda da Xunta de Galicia.

    - alumnado cun grao de discapacidade superior a 65%.

      PRAZO de solicitudes do 16 ao 27 de novembro de 2020