Modificación da programación do departamento de F.O.L.