Modificación da programación do departamento de Economía