Este é un curso creado co obxectivo de facilitar a preparación para Canguro Matemático 2018

Neste curso terás a oportunidade de repasar, profundizar e resolver dúbidas das matemáticas de 2º de ESO
Neste curso terás a oportunidade de repasar, profundizar ou resolver dúbidas sobre as matemáticas de 1º de ESO
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Presentación

O Open Matemático é un certamen anual de resolución de problemas Matemáticos.

Ten a súa sede no IES nº 1 de Requena, organizado polo Colectivo Frontera de Matemáticas e coordinado polo profesor Antonio Ledesma.

A idea é fomentar o gusto pola resolución de problemas matemáticos, polo traballo ben feito, polo placer do autodescubremento do pensamento lóxico...

Cada edición ten unha temática distinta a deste ano 2011 é a poesía e as matemáticas.

Vas a entrar nunha serie de unidades que te axudarán a conquerir as destrezas necesarias para aprobar as mátemáticas de 3º ESO