Consiste na realización dun traballo de investigación, seguindo as pautas dunha investigación científica dirixido por un profesor/a titor/a que deberá ser defendido oralmente ante un tribunal composto por profesorado. O traballo será cualificado e terá repercusión na nota media de 2º de Bacharelato.

 
  cdro  
  cdar
 1. Característica xerais
  1. Calendario
  2. Quen pode presentarse
  3. Tema
  4. Compromiso do alumnoa/
  5. Profesor/a Titor/a
  6. Avaliación
 2. cdrao
 3. Coordinador/a dos proxectos de investigación en bacharelato
 4. cdrao
 5. Profesor/a titor/a de proxectos de investigación en bacharelato
 6. cdrao
 7. Seguimento dos proxectos parte do profesor/a titor/a
  1. Perioricidade
  2. Duración e lugar de celebración
  3. Seguimento das entrevistas polo alumno/a
  4. Seguimento das entrevistas polo titor/a
  5. Continuidade do traballo de investigación
 8. cdrao
 9. Materias de 2º de bacharelato incluídas no proxecto de investigación
 10. cdrao
 11. Repercusión da cualificación do traballo de investigación na nota de 2º de bacharelato
 12. cdrao
 13. Memoria final
 14. cdrao
 15. Tribunal cualificador da Memoria final
 16. cdrao
 17. Avaliación dos traballos de investigación
  1. Avaliación da Memoria escrita
  2. Avaliación da defensa oral da Memoria
  3. Avaliación do proceso de investigación
cdar
+ info
Temas propostos
polos Departamentos

cdar