cadro
 
 
caminhosQue materias escoller en 4º de ESO?, e .. unha vez rematado 4º? .... facer Formación Profesional ou ir a Universidade?. E si é a universidade ... que grao? Que bacharelato? Que materias escoller no bacharelato?.

A eleccion debe ser moi meditada e pensando sobre todo nos futuros estudos que se queren realizar e naquelas materias nas que se obtivo nos últimos cursos un rendemento satisfactorio. Non hai que deixarse levar pola eleccion que fagan os amigos e amigas, ou por aquelas materias que resulten mais comodas e faciles de aprobar sen ter en conta que non son as que se van a necesitar posteriormente, porque non seria sensato nin conveniente.

Nesta paxina atoparas informacion sobre as materias e o contido de cada materia e de cada curso, informacion que deben servir de guia para acadar unha eleccion acertada.
A decision e fundamental para levar unha boa base academica a hora de cursar unha determinada modalidade de bacharelato ou un ciclo de Formacion Profesional.

of ed