orientación académico e profesional

actividades de titoría do primeiro día de clase

Este traballo está encamiñado a facilitarvos a elección da vosa futura profesión.

Achegamento ás distintas áreas e materias de 1º de bacharelato.