Neste curso incluiremos material sobre moitos dos temas para este grupo

Contidos sobre as linguas e os factores que contribuíron á formación da lingua galega