Departamento de Debuxo

-BLOQUE 1 -A forma: estudo e transformación
▪ BLOQUE 2 - A expresión da subxectividade
▪ BLOQUE 3 - Debuxo e perspectiva
▪ BLOQUE 4 -O corpo humano como modelo
▪ BLOQUE 5 -O debuxo no proceso creativo

AXONOMÉTRICO

CÓNICO

NORMALIZACIÓN

NORMALIZACIÓN-ACOTACIÓN

SECCIONES PLANAS EN POLIEDROS

INVERSIÓN- HOMOTECIA