Sección Bilingüe

Novas Seccións Bilingües

O IES Valadares foi seleccionado para impartir a partires do curso 2008-2009 dúas seccións bilingües nas áreas de Matemáticas e Ciencias Naturais en 3º da ESO en idioma inglés. No curso 2009-2010 ampliouse a sección bilingüe de Matemáticas a 4º da ESO. Finalmente no curso 2010-2011 crearonse en Plástica dúas seccións bilingües máis  en 1º e 3º da ESO.

O alumnado terá varias horas máis de inglés a semana, o cal comporta as seguintes ventaxas:

  • Mellorase o coñecemento e o dominio da lingua materna e desenvolve as capacidades xerais para aprender.
  • Aumentase a creatividade, a imaxinación e o xurdimento de ideas novas e orixinais.
  • Facilitase o acceso a programas europeos: Erasmus, Socrates, etc.
  • Mellorase a capacidade comunicativa en inglés, especialmente a comunicación oral e a entonación.
  • Coñecense os aspectos culturais e sociais dos países de fala inglesa.
  • Apostase por un futuro académico e profesional de calidade: coñecer varios idiomas neste mundo globalizado sempre supón unha ventaxa.

¡Animate e elixe unha sección bilingüe, so fai falla ilusión, interese.....e tela intelixencia para pensar no teu futuro!

Neste espazo web iremos colocando materiais educativos relacionados coas sección bilingües das asignaturas sinaladas con anterioridade.

BILINGUAL SECTION OF MATHS

These are the blogs of the bilingual sections of maths. They pretend to be a complement and an help for the students. They will find interesting materials about maths.

3rd E.S.O

4th E.S.O

Biology bilingual blog

Clicking on the image below will access the blog of biology bilingual section.


Short film:"Reunion" from Google

 
This great video by Google about old friends reuniting after Pakistan became independent isn`t exactly a short film, but a google ad to promote its search engine.

Plot: The India-Pakistan partition in 1947 separated many friends and families overnight. A granddaughter in India decides to surprise her grandfather on his birthday by reuniting him with his childhood friend (who is now in Pakistan) after over 6 decades of separation, with a little help from Google Search.

Song: 'Let her go live' by Passenger

Song for learning english.

Song:'Let her go live' by Passenger

The sound is deep and powerful for everyone who has ever lived a situation like the song describes: after she is gone he can now appreciate what he once had.

Lyrics:http://bit.ly/SSsqqt

Distribuir contido