Horarios, Avaliacións, Calendario Escolar, Horario grupos, Exames

CALENDARIO ESCOLAR 2020-21

CALENDARIO ESCOLAR oficial 2019-20.

 festividade elixida no IES Valadares PENDENTE DE APROBAR

 

CALENDARIO DE EXAMES CURSO 2020-21

Este calendario pode estar suxeito a cambios ou modificacións, nunca sustituirá a información directa dos profesores. Incluso algunha vez pode ter algún erro, confirmar sempre na aula co profesor.
1ºA
  Data Materia         
Observacións         
       
1ºB
   Data Materia Observacións
       
1ºC
   Data Materia Observacións
       
       
1ºD
   Data Materia Observacións
       
1ºE    
  Data Materia Observacións
       
1ºF      
  Data Materia Observacións
       

2ºA

   
Data   
Materia
Observacións
     
2ºB
Data Materia Observacións
 22/10/2021  física y química  
 27/10/2021  tecnología  
02/11/2021 inglés  
03/12/2021 inglés global
     
2ºC
Data Materia Observacións
 05/11/2021  lengua  gramática
12/11/2021 lengua diario lectura
26/11/2021 lengua prueba literatura
29/11-10/12 lengua exposiciones orales
04/11/2021 historia Roma, etapas historia, séculos
09/11/2021 inglés  
     

2ºD

Data  Materia  Observacións
     
2ºE    
 Data Materia  
     
2ºPMAR    
Data  Materia  Observacións
     
3ºA
Data                   Materia                      
Observacións          
 22/10/2021    matemáticas  estadística
       
3ºB
 Data   Materia Observacións
       
3ºC
Data   Materia Observacións
       
3ºD
Data   Materia Observacións
22/10/2021    matemáticas  estadística
3ºE      
Data   Materia Observacións
       
3ºF/PMAR
Data   Materia Observacións
       
4ºA
Data                Materia                      
Observacións          
 29/10/2021  lengua 4ºA/B

 trabajo libro

26/11/2021 lengua 4ºA/B

trabajo libro

19/11/2021 língua 4ºA/B

trabajo

22/10/2021 física y química T.1 Actividad científica
29/10/2021 lengua libro juego
     
4ºB
 Data Materia Observacións
     
4ºC
 Data Materia Observacións
     
4ºD    
 Data Materia Observacións
     
4ºE    
Data Materia Observacións
     

1º BACH

ARTES

   
Data Materia Observacións
     

1º BACH

C-TECNOL.

   
Data Materia Observacións
     

 

CALENDARIO DE AVALIACIÓNS. CURSO 2020/21

Prreavaliación ou Avaliación incial:  20 de outubro ata o 27 de outubbro

1º AVALIACIÓN: 14, 15, 16, 17 e 21 de decembro

AVALIACIÓN: 18-25 de marzao

3º AVALIACIÓN: 22-23 de xuño (sen confirmar)

 

 

 

Distribuir contido