CALENDARIO DE AVALIACIÓNS. CURSO 2020/21

Prreavaliación ou Avaliación incial:  20 de outubro ata o 27 de outubbro

1º AVALIACIÓN: 14, 15, 16, 17 e 21 de decembro

AVALIACIÓN: 18-25 de marzao

3º AVALIACIÓN: 22-23 de xuño (sen confirmar)