tic

Cando estamos a falar das TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN (TIC), referímonos a un novo xeito de procesamento da información, que involucra o desenvolvemento das redes e que permite un maior e máis sinxelo acceso ás mesmas, e no que as tradicionais  Tecnoloxías da Comunicación (TC), esencialmente compostas pola radio, a telefonía convencional e a televisión, combínanse coas Tecnoloxías da Información (TI), as cales especializanse na dixitalización das tecnoloxías de rexistro de contidos.