Taboleiro

VOTA AO NOSO PROXECTO ZAMPAPLASTIC

VOTA o proxecto do alumnado de FP básica da Universidade Laboral Culleredo, un dos finalistas do LIBERA Makers 2021, organizado por Ecoembes Ideas que unen contra a basuraleza.

So tes que buscar zampaplastic en youtube (https://youtu.be/pYKSjBWu0Bo) e darlle a like Grazas!!!! e parabéns a todos os proxectos finalistas.

https://libera-makers.proyectolibera.org/votacion.html

PROBAS DE IDONEIDADE. LISTAXES DE ADMITIDOS

Nas seguintes ligazóns podedes ver os admitidos e excluídos:

 

LISTAXE ADMITIDOS         LISTAXE EXCLUIDOS

 

A proba terá lugar o luns 21 de xuño na aula 3.4 ás 10.30 horas.

PROBAS IDONEIDADE PARA PATRÓNS E MECÁNICOS

(Resolución do 8 de marzo de 2019 B.O.E. do 1 de abril)

O IES Universidade Laboral convoca as Probas de IDONEIDADE DE MARIÑA MERCANTE PARA:

 • PATRÓN DE ALTURA
 • PATRÓN DE LITORAL
 • MECÁNICO MAYOR NAVAL
 • MECÁNICO NAVAL

CALENDARIO PREVISTO

DATA ACAECIMENTOS
19 de maio Presentación documentación polos candidatos.
1 de xuño Fin período solicitudes.
3 de xuño

Publicación lista de admitidos.

Inicio período alegacións

16 de xuño Fin período alegacións.
18 de xuño Publicación lista definitiva de admitidos.
21 de xuño Prueba

A partires do 3 de xuño, o calendario pode sufrir modificacións, no caso de non haber alegacións.

SOLICITUDES NA SECRETARIA DO CENTRO

Documentación a presentar:

 1. Solicitude, dacordo con Anexo I da convocatoria.
 2. Fotocopia do D.N.I. en vigor.
 3. Título académico ou certificado de estudos.
 4. Libro Rexistro de Formación do alumno.
 5. Certificado de prácticas obrigatorias admitidas conforme a base segunda.

Apertura do Prazo de Inscrición para Probas Libres para títulos de FP LOE

PRAZO DE INSCRICIÓN: do 19 ao 30 de abril, ambos incluídos.

REQUISITOS:

 • 18 anos para o título de Técnico e 20 para o de Técnico Superior.

A solicitude presentarase en calquera centro educativo que oferte probas libres, aínda que non sexa o elixido.

Excepcionalmente, e de non ser posible a presentación da solicitude directamente ou mediante persoa autorizada nun centro educativo (este ano é posible ademáis a solicitude de entrega automática co asistente informático), poderase presentar en sobre aberto en calquera oficina de Correos, para ser remitida por correo certificado co selo de Correos coa data de entrega, lugar, hora e nome da oficina (artigo 31do Real decreto 1829/1999). A persoa solicitante pedirá explicitamente que se fagan constar as circunstancias do envío, logo da comparación co documento de identidade, segundo o referido artigo. A solicitude irá dirixida ao centro elixido en primeira opción. A documentación presentada que non sexa orixinal deberá estar compulsada, e tamén se deberá incluír unha copia simple do documento de identidade. Será necesario remitir, nos prazos de admisión, unha copia da documentación presentada e selada mediante correo electrónico ao centro ao que vaia dirixida a solicitude.

XORNADA DE ACOLLEMENTO:

Logo de rematado o proceso de matrícula, o equipo directivo do centro, xunto co orientador ou a orientadora do centro, encargarase de organizar e coordinar unha xornada de acollemento de asistencia obrigatoria para as persoas matriculadas co fin de transmitir a información precisa, dar as instrucións que consideren convenientes e aclarar as dúbidas xurdidas para o mellor desenvolvemento das probas.

Lembren que a non participación, sen xustificación, na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional supón a baixa de oficio da totalidade da matrícula.

 • Día: 8 de xuño.
 • Hora: 12:30 h.
 • Lugar: sala de reunións do centro.

DATAS DAS PROBAS

Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior para o ano 2021:
As persoas solicitantes soamente poderán cubrir a solicitude de admisión ás probas a través da aplicación informática "Ciclosprobas", que funcionará como asistente, desde a opción dispoñible na páxina www.edu.xunta.gal/fp/probas ou ben directamente desde a seguinte ligazón: (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do).

Polo tanto, os centros de inscrición soamente deberán recoller aquelas solicitudes que foran realizadas a través da aplicación "Ciclosprobas".

Descarga o Calendario das probas de acceso 2021

AVISO IMPORTANTE

Para recibir as comunicacións do centro e profesorado, as nais e pais do alumnado menor de idade e o alumnado maior de idade deben instalar a aplicación móbil abalarMóbil.

Neste documento poden atopar máis información: Comunicación con familias.pdf

Distribuir contido