PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior para o ano 2021:
As persoas solicitantes soamente poderán cubrir a solicitude de admisión ás probas a través da aplicación informática "Ciclosprobas", que funcionará como asistente, desde a opción dispoñible na páxina www.edu.xunta.gal/fp/probas ou ben directamente desde a seguinte ligazón: (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do).

Polo tanto, os centros de inscrición soamente deberán recoller aquelas solicitudes que foran realizadas a través da aplicación "Ciclosprobas".

Descarga o Calendario das probas de acceso 2021