Probas libres de títulos de FP LOE

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

Curso 2020/21

Xornada de acollemento:

  • Día: 8 de xuño.
  • Hora: 12:30 h.
  • Lugar: sala de reunións do centro.

Probas:

Datas das probas

Programacións didácticas

Horarios das probas