Departamento de ingles

 

BENVIDOS A PÁXINA DE INGLES DO IES UNIVERSIDADE LABORAL

                                            

Aquí terás acceso a información da asignatura dos cursos impartidos por este Departamento.Poderás encontrar información sobre a asignatura, traballos ou tarefas a realizar, convocatorias útiles, datas de exames, actividades extraescolares, enlaces de interese, libros de texto , etc.

Os cursos onde se imparte a asignatura de inglés son os siguintes:

 

1º BACHARELATO

2º DE BACHARELATO

ESA

C.S. DE NAVEGACIÓN,PESCA E TRANSPORTE MARÍTIMO

C.S. DE SUPERVISIÓN E CONTROL DE MÁQUINAS E INSTALACIÓNS DO BUQUE

C.M. DE PESCA E TRANSPORTE MARÍTIMO

C.M.DE OPERACIÓN, CONTROL E MANTEMENTO DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DO BUQUE

C.S. DE RISCOS 

C.S. FÚTBOL

FP BASICA

 

Material a disposición dos alumnos

Páxinas de interese na Web: