Aula virtual para o módulo de Configuración de Sistemas Mecatrónicos do grupo de 2º do CS Mecatrónica.