Esta aula virtual supón unha ferramenta de intercambio de información para o módulo de INTEGRACIÓN DE SISTEMAS do ciclo superior de MECATRÓNICA INDUSTRIAL.