Neste módulo tratase de caracterizar instalacions eólicas e planificar a montaxe de instalacións.