Esta aula virtual constitúe unha ferramenta de traballo no módulo de Técnicas e Procesos nas Instalacións Domóticas e Automáticas do Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados