Alumnado do CM de Instalacións frigoríficas e climatización es os alumnos do CM de Instalacións de producción de calor (modular)