Teremos un coñecemento completo da hixiene industrial, os contaminantes químicos e biolóxicos, os riscos de exposición asociados, vías de entrada ó organismo, os dispositivos de protección  e os seus métodos de aplicación, as técnicas de análise , tipos de envases, condicións de etiquetaxe e almacenamento etc.


Estudiaranse que medidas preventivas se poden aplicar para eliminar e/ou reducir riscos, e que medidas de protección colectiva e individual existen para a súa minimización, dende o ámbito empresarial e legal.


Os coñecementos aquí expostos serán de utilidade para completar a formación do Técnico Superior en Prevención de Riscos Profesionais.