O alumnado terá a súa disposición a documentación do módulo de Instalacións de gas e combustibles líquidos