Neste curso atoparedes tódolos recursos,tarefas, contidos e ferramentas de traballo para poder superar os diferentes módulos que imparte o profesor Antonio Villamor no Ciclo técnico deportivo Superior en Fútbol (Nivel 3).