Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Recursos de Historia de España para Bacharelato.

Este curso está deseñado para os alumnos que teñan como materia pendente  Xeografía de 3º da ESO. Tamén poden atoparse recursos para quen estea cursando esta materia.