Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Como complemento as clases presenciáis na aula e seguindo a taxonomía de bloom (crear, avaliar, analizar, aplicar, entender, lembrar) este curso virtual pretende animar, orientar e avaliar a realización dos proxectos e tarefas plantexados no módulo Operacións Administrativas de Recursos Humanos.

Apuntes, recursos e outras cousas relacionadas coa materia
Este curso pretende complementar as clases presencias do módulo Tratamento Informático da información