Skip to Content

Vacantes para o curso 2021-2122

Cumprindo coa normativa vixente relativa ao proceso de admisión, publícanse a oferta de prazas vacantes para o vindeiro curso 2021-2122.

1º ESO  16 Prazas

2º ESO  15 Prazas

3º ESO  19 Prazas

4º ESO  25 Prazas

 

Normativa relaciónada:

  • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

 

Proceso de admisión Curso 2021-2022

Aberto o proceso de admisión para o curso 2021-2022.

As solicitudes pódense facer entregando no centro o impreso adxunto ou a través da aplicación  "admisiónalumnado"

 

 

PRAZOS:

 

Reserva de praza no centro de orixe (centros adscritos): do 11 de xaneiro o 8 de febreiro

Presentación de solicitude de admisión(alumnado novo): do 01 de marzo o 20 de marzo.

Publicación de listaxes provisionais: antes do 25 de abril

Publicación de listaxes definitivas: antes do 15 de maio.

Formalización da matricula:

  • Período ordinario: do 25 de xuño o 10 de xullo
  • Período extraordinario: do 01 o 10 de setembro.

 

Normativa

Impreso de solicitude de reserva

PROTOCOLO COVID19 E PLAN DE CONTINXENCIA CURSO 2020-2021

En adunxtos preséntanse todos os documentos relativos ao Protocolo Covid do IES Plurilingüe Terra de Turonio onde se compilan todas as normas de prevención sanitaria fronte ao Covid-19 no centro segundo as instrucións da Consellería de Educación e o Plan de Continxencia onde se informa das plataformas telemáticas e os horarios espello para a ESO e para o CICLO MEDIO e en caso de peche de aulas e, por tanto, de seguimento telemático das clases para o curso 2020-2021.

 

PROTOCOLO COVID PARA AS FAMILIAS

PROTOCOLO COVID PARA AS FAMILIAS

Despois de comezar o curso, temos que ter especial coidado en detectar posibles casos positivos de COVID por iso lembramos unha vez máis o que hai que facer en caso de que algún alumno/a ou alguén da súa contorna próxima tal como asinastes na declaración responsable:

-Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo (a dirección)

-Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro (a directora). 

Na presentación que vos amosamos a continuación esperamos resolver algunhas dúbidas deste protocolo Covid que atinxe ás familias, así como a autoavaliación que debemos facer todos os membros da comunidade educativa antes de acudir ao centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut