Skip to main content

Saída a Ourense

As Bacantes de Erípides
As Bacantes de Erípides

O día 26 de marzo todo o alumnado de 3º ESO e o alumnado de 1º e 2º de Bacharelato que cursa latín e grego participou na saída organizada polo departamento de Latín en colaboración co departamento de Lingua Española e Literatura co obxectivo de ver a representación da traxedia As Bacantes de Eurípides a cargo do grupo Noite Bohemia, no marco da XIX edición do Festival Juvenil de Teatro Grecolatino.

Aínda que se trata dun grupo de teatro escolar, as adaptacións de Noite Bohemia impresionan pola calidade das interpretacións e da posta en escena polo que todos disfrutamos dunha interesante xornada de teatro, o primeiro (e esperemos que non o último) contacto co teatro clásico para gran parte do alumnado asistente

 

Esta páxina usa Lightbox2 por Lokesh Dhakar dispoñible en http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ baixo The MIT License