Skip to main content

Calendario de matrícula (curso 2020-2021)

Estes son os prazos de matrícula para o alumnado do centro que aprobou todas asignaturas/módulos ou ben promociona ao seguinte curso.

DATA CURSO NO QUE SE MATRICULA ETAPA
25 de xuño 2º CURSO FP Ciclos Imaxe Persoal (réxime ordinario)
FCT/Proxecto Ciclos Imaxe Persoal (réxime ordinario/persoas adultas)
26 de xuño 2º CURSO FP Ciclos Informática (réxime ordinario)
FCT/Proxecto Ciclos Informática (réxime ordinario/persoas adultas)
29 de xuño 2º CURSO FP FP Básica Imaxe Persoal e Informática
FCT FP Básica Imaxe Persoal e Informática
9 de xullo 1º, 2º, 3º e 4º ESO
10 de xullo 1º, 2º Bacharelato

Transcorridos os prazos indicados neste calendario, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza.

As solicitudes de admisión de alumnado novo en FP Básica deberán presentarse do 1 ao 10 de setembro.

A matrícula para a ESA de persoas adultas terá lugar en setembro.