Skip to main content

Horarios curso 2020-2021 FP Dual (CS Desenvolvemento de Aplicacións Web)

ZSDAM-DUAL
/~\ Luns Martes Mércores Xoves Venres
15:10
16:00
 zsdamdualLMSXI     zsdamdualLMSXI    zsdamdualPR
16:00
16:50
 zsdamdualSSI   
16:50
17:40
 
17:40
18:30
zsdamdualBD zsdamdualPR zsdamdualSSI
18:30
19:20
zsdamdualBD zsdamdualSSI
  recreo
19:35
20:25
zsdamdualBD zsdamdualBD zsdamdualPR zsdamdualSSI zsdamdualSSI
20:25
21:15
zsdamdualCD zsdamdualCD zsdamdualFOL zsdamdualBD zsdamdualFOL
21:15
22:05
zsdamdualFOL
 
Total Código Módulo
  7 MP0485 PROGRAMACIÓN (zsdamdualPR)
  4 MP0493 FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (zsdamdualFOL)
  4 MP0487 CONTORNOS DE DESENVOLVEMENTO (zsdamdualCD)
  7 MP0484 BASES DE DATOS (zsdamdualBD)
  8 MP0483 SISTEMAS INFORMÁTICOS (zsdamdualSSI)
  6 MP0373 LINGUAXE DE MARCAS E SISTEMAS XESTORES DE INFORMAC (zsdamdualLMSXI)