Skip to main content

Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 1ª adxudicación ordinaria.

Publicación no portal educativo das listaxes de persoas admitidas aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

O prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 21 de xullo ata as 13:00 horas do luns 27 de xullo de 2020.

Máis información en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31558