Skip to main content

Durante intercambio

Remitir documentación que se solicite:

  • O alumnado, tal como se establece no acordo de compromiso deberá remitir e/ou cumprimentar toda a documentación que se lle indique nas reunións previas a mobilidade.

Seguimiento vía Skype, visita al centro de personal del IES, correo electrónico:

  • O seguimento da mobilidade levarase a cabo tanto polo titor de práctica coma do persoal do departamento de Relacións Internacionais.
  • Dicho seguimento poderá ser por medios telemático (skype, correo electrónico, whatsapp) e/ou incluso visita “in situ” a institución de acollida.

Plataforma OLS:

  • O alumnado deberá realizar, de forma obrigatorio a proba inicial e final do idioma no país de destino ou no seu defecto en inglés na plataforma OLS.