Skip to main content

Criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado na ESO no curso 2020/21

Publicada a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

Nesta ligazón podes atopar unha síntese da mesma:

https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=rB4dvHKS1joXhQ8LfPAW

Todos os días deberían ser o día contra a Violencia de Xénero