Skip to main content

Calendario de exámenes para alumnado con Perda de Dereito á avaliación continua

Podes consultar aquí os calendarios de exames para alumnado de ciclos formativos de réxime ordinario con Perda de Dereito á avaliación continua:

Todos os días deberían ser o día contra a Violencia de Xénero