Punto de encontro para o intercambio de documentación do proxecto fin do ciclo e das prácticas de empresa.