Punto de encontro para o intercambio de información sobre todas as cuestións relativas ao desenvolvemento do terceiro trimestre de 2º de ASIR ORDINARIO.

Taboleiro de comunicación de alumnos e profesores de 2º ASIR oridinario.

Taboleiro FCT e PROXECTO