Curso da materia de Tecnoloxía industrial de 1º de Bacharelato