Curso teórico-práctico onde se estudarán os principais servizos das redes locais.